Tovuti hii hutumia vidakuzi ili kuboresha urahisi wa wateja wetu.
Kuhusu utunzaji wa habari za kibinafsi,プ ラ イ バ シ ー ポ リ シ ーを ご 確認 く だ さ い.

Kwa maandishi

サ イ ト マ ッ プ

Itabashi Culture and International Exchange Foundation

Kituo cha Utamaduni cha Itabashi

Ukumbi wa Kijani wa Kata ya Itabashi